Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

I DZIEŃ 25 listopada (wtorek)

9:30-10:30

10:30-11:15

 


11:15-11:45

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji.
dr hab Michał Federowicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

Wystąpienia gości honorowych

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Joanna Wrona, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej

11:45-13:00 Ciągłość i zmiana w rozwoju języka mówionego oraz ich konsekwencje dla podjęcia interwencji / Continuity and change in the development of oral language and their implications for intervention
Profesor James Law, Instytut Zdrowia i Społeczeństwa, Uniwersytet w Newcastle
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:15 Badania przesiewowe i interwencja  wśród dzieci zagrożonych dysleksją w Wielkiej Brytanii / Screening and intervention for children at risk of dyslexia in the UK
Professor Angela Fawcett, Wydział Psychologii, Uniwersytet w  Swansea
15:15-16:00 Standardy diagnozowania zaburzeń uczenia się na przykładzie dysleksji rozwojowej
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia, Instytut Badań Edukacyjnych
Joanna Stańczak, Pracownia Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
16:00-16:15 Dyskusja
16:15-16.45 Przerwa kawowa
16:45-17:15 Relacje opóźnionego rozwoju mowy,  specyficznego zaburzenia językowego i  dysleksji w świetle polskich badań podłużnych
prof. dr hab. Magdalena Smoczyńska , Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia, Instytut Badań Edukacyjnych
17:15-17:45 Dziecko z SLI w szkole - diagnoza, postępowanie
prof. dr hab. Agnieszka Maryniak, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
17:45-18.00 Dyskusja
18:00-18:15 Podsumowanie i zapowiedź programu dnia następnego

II DZIEŃ 26 listopada (środa) GRUPA 1

WARSZTATY – Moduł SLI
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:30
Prezentacja testów do diagnozy zaburzenia językowego (cz.I)
Przerwa kawowa
Prezentacja testów do diagnozy zaburzenia językowego (cz.II)
Lunch
WARSZTATY – Moduł DYSLEKSJA
13:30-15:00
15:00-15:30
15:30-17:00
Prezentacja testów do diagnozy ryzyka dysleksji (cz.I)
Przerwa kawowa
Prezentacja testów do diagnozy ryzyka dysleksji (cz.II)

II DZIEŃ 26 listopada (środa) GRUPA 2

WARSZTATY – Moduł DYSLEKSJA
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:30
Prezentacja testów do diagnozy ryzyka dysleksji (cz.I)
Przerwa kawowa
Prezentacja testów do diagnozy ryzyka dysleksji (cz.II)
Lunch
WARSZTATY – Moduł SLI
13:30-15:00
15:00-15:30
15:30-17:00

Prezentacja testów do diagnozy zaburzenia językowego (cz.I)
Przerwa kawowa
Prezentacja testów do diagnozy zaburzenia językowego (cz.II)

Program konferencji do pobrania