Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

Specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI) polega na trudnościach w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim. Jest to zaburzenie niejednorodne, co oznacza, że może dotyczyć różnych aspektów systemu językowego i występuje u poszczególnych dzieci z różnym nasileniem. Dzieci z SLI mają trudności zarówno w percepcji jak i ekspresji mowy: nie rozumieją bardziej złożonych zdań, ale często też nie potrafią takich zdań zbudować, ich słownik jest ubogi a wypowiedzi niegramatyczne. W późniejszym wieku może pojawić się u nich także dysleksja.

Dzieci z SLI wywodzą się z grupy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Ponieważ część dzieci z tej grupy nadrabia opóźnienie, diagnozę SLI zazwyczaj stawia się dopiero po ukończeniu przez dziecko 4 lat. W odróżnieniu od dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, u dzieci z SLI nie następuje samoistne wyrównanie deficytu, poziom ich rozwoju językowego pozostaje niższy w stosunku do normy dla danego wieku.

SLI to zaburzenie dotyczące tylko języka, nie jest spowodowane żadnymi innymi czynnikami, takimi jak całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm), uszkodzenia neurologiczne, niedosłuch, czy obniżony poziom intelektualny. Również ubogie środowisko językowe nie przyczynia się do występowania SLI, mimo że może dodatkowo niekorzystnie wpływać na rozwój językowy dziecka. Choć jednoznacznie nie ustalono dotychczas przyczyny SLI, współczesne badania wskazują na podłoże genetyczne, związane z dziedziczeniem niekorzystnej kombinacji genów, a także na nietypową budowę pewnych obszarów mózgu.

SLI występuje u 7% dzieci. Szacunkowo w Polsce w grupie dzieci w wieku od 4 do 14 lat 300 tysięcy może być dotkniętych SLI. Znaczna część z nich nie jest diagnozowana i nie otrzymuje należnej pomocy. Tymczasem na skutek trudności językowych są one narażone zarówno na dotkliwe niepowodzenia edukacyjne, jak i problemy w sferze emocjonalnej oraz społecznej, które mają negatywne konsekwencje w dalszym ich życiu.

Zapraszamy również na stronę konferencji międzynarodowej pt. Specyficzne zaburzenie językowe SLI – prognoza, diagnoza, interwencja, która odbyła się w 2012 roku sli2012.ibe.edu.pl