Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia zajmuje się badaniami mającymi na celu opracowanie i znormalizowanie narzędzi przesiewowych i diagnostycznych do oceny ryzyka zaburzeń mowy, czytania i pisania.


 Opracowaniem kompleksowych i nowoczesnych narzędzi do wczesnej diagnozy ryzyka zaburzeń czytania i pisania zajmuje się zespół w składzie:

 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis,
 • dr Katarzyna Wiejak,
 • dr Katarzyna Bogdanowicz,
 • dr Dorota Kwiatkowska.

 Z Zespołem przy opracowywaniu testów współpracowali/współpracują na stałe:

 • dr hab. prof. UwB Elżbieta Awramiuk,
 • dr Natalia Gawron,
 • mgr Jakub Szewczyk.

Założenia natomiast były konsultowane z:

 • prof. dr hab. Martą Bogdanowicz,
 • prof. dr hab. Anną Grabowską,
 • dr Olgą Pelc-Pękalą.

 Opracowaniem i normalizacją pierwszego w Polsce narzędzia do kompleksowej oceny rozwoju mowy oraz ryzyka specyficznego zaburzenia językowego (SLI) zajmuje się zespół w składzie:

 • dr hab. profesor nadzw. Magdalena Smoczyńska,
 • dr Grzegorz Krajewski,
 • mgr Magdalena Kochańska,
 • mgr Natalia Banasik,
 • mgr Magdalena Łuniewska,
 • mgr Marta Morstin.

 Eksperci współpracujący:

 • dr hab. prof. UW Agnieszka Maryniak,
 • dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska,
 • dr Ewa Haman,
 • mgr Jakub Szewczyk.